Giỏ hàng

Chương trình thẻ VIP

*Chỉ áp dụng khi mua hàng nguyên giá

VIP KIM CƯƠNG

Điều kiện: Tích lũy doanh số 100.000.000đ

Quyền lợi :

Giảm 25% trực tiếp trên hóa đơn và những lần mua hàng tiếp theo

Trong tháng sinh nhật của khách hàng:

- Khách chỉ được hưởng quyền lợi sinh nhật cho 1 lần mua hàng duy nhất trong tháng sinh nhật

- Giảm 50% cho 05 sản phẩm bất kỳ trong 1 lần mua hàng (Đối với sản phẩm nguyên giá)
- Giảm thêm cho những sản phẩm đang trong chương trình khuyến mại có mức chiết khấu từ 10% - dưới 50% để mức chiết khấu tối đa là 50%

VIP RUBY

Điều kiện: Tích lũy doanh số 40.000.000đ 

Quyền lợi :

Giảm 20% trực tiếp trên hóa đơn và những lần mua hàng tiếp theo

Trong tháng sinh nhật của khách hàng: 

- Khách chỉ được hưởng quyền lợi sinh nhật cho 1 lần mua hàng duy nhất trong tháng sinh nhật

- Giảm 50% cho 03 sản phẩm bất kỳ trong 1 lần mua hàng (Đối với sản phẩm nguyên giá)
- Giảm thêm cho những sản phẩm đang trong chương trình khuyến mại có mức chiết khấu từ 10% - dưới 50% để mức chiết khấu tối đa là 50%VIP VÀNG

Điều kiện: Tích lũy doanh số 20.000.000đ 

Quyền lợi :

Giảm 15% trực tiếp trên hóa đơn và những lần mua hàng tiếp theo

Trong tháng sinh nhật của khách hàng:

- Khách chỉ được hưởng quyền lợi sinh nhật cho 1 lần mua hàng duy nhất trong tháng sinh nhật

- Giảm 50% cho 02 sản phẩm bất kỳ trong 1 lần mua hàng (Đối với sản phẩm nguyên giá)
- Giảm thêm cho những sản phẩm đang trong chương trình khuyến mại có mức chiết khấu từ 10% - dưới 50% để mức chiết khấu tối đa là 50%

VIP BẠC

Điều kiện: Tích lũy doanh số 10.000.000đ 

Quyền lợi :

Giảm 10% trực tiếp trên hóa đơn và những lần mua hàng tiếp theo
Trong tháng sinh nhật của khách hàng:  

- Khách chỉ được hưởng quyền lợi sinh nhật cho 1 lần mua hàng duy nhất trong tháng sinh nhật

- Giảm 50% cho 01 sản phẩm bất kỳ trong 1 lần mua hàng (Đối với sản phẩm nguyên giá)
- Giảm thêm cho những sản phẩm đang trong chương trình khuyến mại có mức chiết khấu từ 10% - dưới 50% để mức chiết khấu tối đa là 50%

Thời gian áp dụng : Từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới

Tìm cửa hàng gần bạn nhất