Giỏ hàng

Chương trình thẻ VIP

 VIP KIM CƯƠNG

Điều kiện: (Thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện)

1.Tích lũy doanh số 100.000.000đ/năm

2.Giá trị hóa đơn từ 7.000.000đ/ 1 lần mua hàng.

Quyền lợi: Giảm 25% trực tiếp trên hóa đơn và những lần mua hàng tiếp theo với hàng nguyên giá.

Quyền lợi trong tháng sinh nhật của khách hàng:

-Tặng 01 món quà (bánh sinh nhật)

-Giảm 50% cho 05 sản phẩm bất kỳ trong 1 lần mua hàng

VIP RUBY

Điều kiện: (Thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện)

1.Tích lũy doanh số 40.000.000đ/năm

2.Giá trị hóa đơn từ 5.000.000đ/ 1 lần mua hàng.

Quyền lợi: Giảm 20% trực tiếp trên hóa đơn và những lần mua hàng tiếp theo với hàng nguyên giá.

Quyền lợi trong tháng sinh nhật của khách hàng:

-Tặng 01 món quà (bánh sinh nhật)

-Giảm 50% cho 03 sản phẩm bất kỳ trong 1 lần mua hàng

VIP VÀNG

Điều kiện: (Thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện)

1.Tích lũy doanh số 20.000.000đ/năm

2.Giá trị hóa đơn từ 3.000.000đ/ 1 lần mua hàng.

Quyền lợi: Giảm 15% trực tiếp trên hóa đơn và những lần mua hàng tiếp theo với hàng nguyên giá.

Quyền lợi trong tháng sinh nhật của khách hàng:

-Tặng 01 món quà (bánh sinh nhật)

-Giảm 50% cho 02 sản phẩm bất kỳ trong 1 lần mua hàng

VIP BẠC

Điều kiện: (Thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện)

1.Tích lũy doanh số 10.000.000đ/năm

2.Giá trị hóa đơn từ 2.000.000đ/ 1 lần mua hàng.

Quyền lợi: Giảm 10% trực tiếp trên hóa đơn và những lần mua hàng tiếp theo với hàng nguyên giá.

Quyền lợi trong tháng sinh nhật của khách hàng:

-Tặng 01 món quà (bánh sinh nhật)

-Giảm 50% cho 01 sản phẩm bất kỳ trong 1 lần mua hàng

KHÁCH HÀNG CHƯA LÊN VIP

Điều kiện: Tích lũy doanh số từ 1.000.000đ/năm

Quyền lợi: Giảm 50% cho 01 sản phẩm

Hạn sử dụng: Trong tháng sinh nhật

Tìm cửa hàng gần bạn nhất