Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

 SOHEE thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của khách hàng bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, SOHEE không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của SOHEE với khách hàng. Những thông tin SOHEE thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

 

- SOHEE có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

- SOHEE hợp tác với các công ty khác đại diện cho SOHEE ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của khách hàng với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. SOHEE cũng có thể chia sẻ thông tin của khách hàng để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng yêu cầu hoặc khi có được sự cho phép của khách hàng

- SOHEE sẽ chuyển thông tin về khách hàng nếu SOHEE được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, SOHEE sẽ thông báo cho khách hàng bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của SOHEE trước khi thông tin về khách hàng được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

- Thời gian lưu trữ thông tin: 20 năm

- Địa chỉ: 536 Minh Khai - P.Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

- Phương thức: Gọi điện hoặc gửi Email đến bộ phận CSKH của Sohee để trực tiếp yêu cầu chỉnh sửa hoặc có những yêu cầu khác đối với dữ liệu cá nhân. SĐT: 0938421555 Email: Info@sohee.vn

Sohee cam kết phản hồi trong vòng 12 giờ làm việc đối với các yêu cầu của khách hàng

- Bảng tóm tắt này được cung cấp cho khách hàng vì lợi ích của khách hàng và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.

Tìm cửa hàng gần bạn nhất